Contact en organisatie

Het Schuyt Festival Leiden is een initiatief van Stichting Leiden Stad van Muziek. Voor meer informatie over het Schuyt Festival Leiden kunt u contact opnemen met info@schuytfestival.nl.

Stichting Leiden Stad van Muziek heeft in 2022 de status van culturele anbi verkregen. Lees hier meer over wat dit voor u en voor de stichting betekent en vindt hier ook de statuten, het beleidsplan en de jaarrekeningen van de stichting.

Programmering en organisatie
Robert Andriessen
Raymond Honing
Hein Krantz
Norbert Kunst
Ciska Mertens

PR
Susan Dorrenboom
Wouter Lucassen

Historisch onderzoek
Robert Andriessen
Jack Scholten

Comité van aanbeveling
Leo van Doeselaar (titulair-organist Martinikerk te Groningen en Concertgebouw te Amsterdam)
Maarten ’t Hart (schrijver en bioloog)
Cornelis J.M. Schuyt (emeritus hoogleraar sociologie UvA)
Daniël Brüggen (musicus en hoofdvakdocent blokfluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag)
Wim de Ru (dirigent)
Tanja Elsgeest (directeur Museum De lakenhal)

 

Het Schuyt Festival 2022 is dankbaar voor de financiële ondersteuning door de volgende fondsen en instellingen:

Stichting Leiden Stad van Muziek
KvK-nummer: 70875324
Anbi-nummer: 8584 93 925
Bankrekening: NL84 TRIO 0338 9474 69

Bestuur
Robert Andriessen, voorzitter
Hein Krantz, secretaris/penningmeester 
Norbert Kunst, lid

Contact
Hein Krantz
secretaris/penningmeester
Rijn en Schiekade 15
2311 AK  Leiden
E-mail: ch.krantz@ziggo.nl