Het gonzend brons is weer onder ons II

Leiden is gezegend met twee prachtige carillons: de beiaard van het stadhuis en de beiaard van de klokkentoren aan de Steenschuur. Het klokkenspel in de stadhuistoren heeft eerder op deze zaterdag al gegonsd en nu laat beiaardier Levina Pors ook het klokkenspel van de klokkentoren aan de Steenschuur (de voormalige Saaihal, tegenover het Van der Werfpark) in volle glorie klinken.

Met: stadsbeiaardier Levina Pors