Het Leidse muziekleven in de 18e eeuw

Voorafgaand aan het concert Muziek voor de stadhouder geeft dr Rebekah Ahrendt een lezing over het muziekleven in Leiden in de 18e eeuw. Een muziekleven dat veel rijker was dan lange tijd werd aangenomen. In economische zin was de 18e eeuw voor de stad Leiden bepaald geen tijd van voorspoed. Een instituut dat echter alles behalve tegenslag doormaakte, was de universiteit. Zeker in de eerste helft van de 18e eeuw gold de Universiteit Leiden als een internationaal befaamd instituut met Herman Boerhave als sleutelfiguur.

Door concurrentie van met name Duitse universiteiten stond de status van de universiteit Leiden in de tweede helft van de eeuw weliswaar onder druk, maar van een dramatische neergang was geen sprake; het universitaire leven in Leiden bleef bloeien. En met het universitaire leven bloeide ook het culturele leven in de stad. Bij een gedegen opvoeding behoorde immers niet alleen kennis van wetenschap, maar ook kennis en beoefening van kunst en cultuur.

Opmerkelijk feit is dat meer dan honderd musici uit binnen- en buitenland gedurende de 18e eeuw ingeschreven hebben gestaan aan de universiteit. Onder hen meer dan een dozijn componisten, waaronder Johan Christiaan Schickhardt, Pieter Hellendaal, Anton Wilhelm Solnitz en Albertus Groneman. Niet alleen binnen de muren van de universiteit speelden zij een aanzienlijke rol bij de opluistering van lustra en andere activiteiten gedurende het academisch jaar, maar ook daarbuiten drukten zij een belangrijke stempel op het Leidse muziekleven. Recent archiefonderzoek van onder meer Jack Scholten heeft aangetoond dat dit muziekleven rijkelijk bloeide. Zo vonden er op diverse locaties in de stad met regelmaat openbare concerten plaats, bijvoorbeeld in de Schermzaal op Papengracht 17, de Gravenzaal van de Sint-Jorisdoelen, in de Dans- en concertzaal van Bax op Breestraat 76 en in het huis van Lothar en Arthur Zumbach van Coesveld op de hoek van de Nieuwsteeg en het Pieterskerkhof. Ook in privésfeer en in kroegen werd er lustig op los gemusiceerd.

Let op: deze lezing wordt in het Engels gegeven!

Met: dr Rebekah Ahrendt (dr. Rebekah Ahrendt, is interdisciplinair wetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht en benadert onderwerpen vanuit geschiedenis, sociologie, taal- muziek- en theaterwetenschappen)

Entree: € 5,=

Bestel hier uw kaarten Bestel hier uw passe-partout
Terug naar het programma-overzicht
Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door Historische Vereniging Oud Leiden.