pagina sluiten      
 

orgel08

orgel11

orgel12

Orgelconcert "Over de tong" / vrijmibo

door Jaap Jan Steensma

Een orgelconcert als vrijdagmiddagborrel. Hoe zit dat?

Vanaf 1572 vonden in de Leidse kerken uitsluitend nog protestantse kerkdiensten plaats. Daarin was geen plaats voor orgelbegeleiding of welke andere begeleiding dan ook, want sinds de Reformatie was het orgel volstrekt taboe. Hervormers als Calvijn en Zwingli hadden daar een uitgesproken opvatting over: absoluut geen muziekinstrumenten in de kerk. De "lange noten" van de psalmen werden zonder begeleiding gezongen en de functie van voorzanger was in het leven geroepen om de kerkgangers nog enigszins bij de wijs te houden.

Langzamerhand deed het orgel echter weer zijn intrede en in 1638 bepaalde de Synode van Dordrecht dat de kerkbesturen zelf mochten beslissen. De belangrijkste reden hiervoor was dat het zingen chaotisch en vals verliep en de gemeentezang als een weinig verheffende vertoning werd ervaren.

Zwegen de orgels in de tijd van Schuyt dan? Zeker niet! Geestelijke muziek met orgelbegeleiding werd in de stadskerken langzaam maar zeker weer toegestaan. Maar er was in de kerk ook andere muziek dan psalmen te horen: vader en zoon Schuyt verzorgden dagelijks orgelconcerten en andere muzikale evenementen, waar wereldlijke muziek ten gehore werd gebracht.

In het Schuyt Festival wordt dit op dezelfde manier gedaan. Het concert dient ter vermaak, aan het eind van de werkweek, op vrijdagmiddag, waarbij onder het genot van een drankje verteld wordt over de muziek die vervolgens op het orgel te horen is.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door cornetto-speler Heleen Gerretsen.

orgel03

orgel06

orgel13