pagina sluiten      
   

Kennismaken met Cornelis Schuyt

Lezing door Jan Nuchelmans

In deze inleiding wordt een portret geschetst van de Leidse musicus Cornelis Schuyt, die leefde in een bewogen periode waarin de inwoners van de ooit welvarende lakenstad niet ontkwamen aan de nodige veranderingen. Politiek was het onrustig, op kerkelijk gebied kreeg de Hervorming steeds meer invloed in de Noordelijke Lage Landen en ook op cultureel gebied dienden zich belangrijke ontwikkelingen aan.

Dankzij het proefschrift over het Leidse muziekleven van de vijftiende tot het begin van de zeventiende eeuw waarop de Utrechtse musicoloog Alfons Annegarn in 1973 promoveerde, is veel bronnenmateriaal beschikbaar en de vondst van de catalogus van de veiling waar in 1617 de muzikale nalatenschap van Cornelis Schuyt onder de hamer kwam, levert ruim stof tot nadenken over de muziek die Schuyt in zijn bezit had en hem wellicht heeft geïnspireerd.

Van Schuyts composities zijn drie vocale bundels en een verzameling instrumentale werken bewaard. De dissertatie van Annegarn en het artikel dat de musicologen Rudolf Rasch en Thiemo Wind wijdden aan de veilingcatalogus vormen naast zijn klinkende muziek de basis voor deze kennismaking met Cornelis Schuyt.